Poesi,dikt,naturlyrik,tidlös litteratur,musik,film,TV,filosofi,översättningar

***** Kolla gärna länkarna till e-böcker; vid poeter.se finns det mesta sparat av översättningar o lyrik *****

* * * SLÄKTEKTIVEN * * *
(The Ancestor Detector)
Hjälper gärna till att leta familj/ort/namn då jag har tillgång till arkivdigitals kyrkböcker och andra källor vars skrift jag är van att tyda och finner det snabbt (men för längre undersökningar och/eller översättningar tar jag en symbolisk minimumsumma på 500-1500) kontakta mig gärna på "Släktektivbyrån" via mail lordparzifal@gmail.com
se även poeter.se/LordParzifal för översättningar och naturlyrik mm


The Rainforest Site

Gästrike Katthem

~*~ LordParzifal Est.1998 | 10 Years Online Anniversary ~*~

LordParzifal's Wicked Gestures and Avatars @ Excite.com Est.1998
LordParzifal's Woodland Journal Est.2008fredag 26 juni 2009

"Sängstu Pelle" - eller Varför Jag är som Jag är...Oscar Ahnfeldt 1813-1882

Ur livet på landet (Sängstu-Pelle med flera) av Bror Eriksson, Holm, Nora 1997 (I detta släktled är det som jag tillika är avlägsen släkting med Dan Andersson)

Källa: http://www.koversta.com/Skrifter/koverstabladsregister_1983_2008.htm

***

Ur Livet på Landet

Sängstu - Pelle med flera


Av Bror Eriksson, Holm, Nora

Detta är historien om en person, som levde för länge sen och som jag haft anledning att intressera mig för. Dels för att han framlevde större delen av sitt liv i
min hemby, dels för att jag kom att bygga min bostad på ruinen av hans, men också för att han var morfars far åt min hustru.
Han föddes år 1802 i Ingeborgbo, Östervåla. Den byn har blivit känd mest för att där började den frikyrkliga rörelsen i våra bygder på 1850-talet.
Dit kom trubaduren Oscar Ahnfeldt, spelade gitarr och sjöng den sedemera klassiska sången: "Det kommer en främling från fjärran ort, låt upp, låt upp"
Den som "lät upp" den gången var bonden Erik Erson, som en lång tid levat i ångest och syndanöd. Genom den sången löstes han ur sina kval och blev den förste "läsaren" på orten.
Men den som vi skulle tala om hette Per Andersson och föddes 50 år tidigare.
Hans barndom och ungdomstid förflöt under en mörk tid av vårt lands historia, den mörkaste på sekler. Brännvinet flödade, fattigdom och okunnighet rådde. Hela folket höll på att duka under för spriten.
Men räddning kom genom flera samverkande orsaker. Peter Wieselgren reste land och rike kring och höll flammande nykterhetspredikningar och bildade nykterhetsföreningar i hundratal på 1830- och 40-talet. Folkskolestadgan av år 1842 skingrade den värsta okunnigheten. Så kom den stora religiösa folkväckelsen och slutligen husbehovsbränningens avskaffande 1859, vilket allt bidrog till att folkets moraliska och materiella nivå höjdes.
Under Per Anderssons ungdom rådde emellertid det stora mörkret. Fadern var slav under dryckenskapen, satt på gästgivargården, söp och spelade kort.
Den ena kon efter den andra fick lämnas för skuld och slutligen hela gården.
När det gått så långt rymde han från familjen till Stockholm och tog värvning som gardist. Det var en utväg, som flera i hans ställning tog. Nu blev fattigdomen i hemmet stor.
Pelle var då 14 år gammal. Han beslöt att gå till Stockholm för att träffa sin far.
Ingen lätt sak, 13 mil till fots. Något annat färdsätt fanns ej.
Han kom dock ända fram, letade rätt på fadern vid regementet och bad bevekande, att han skulle följa med tillbaka hem. Men fadern var obeveklig. Kanske skämdes han, eller befarade han att det bara skulle bli ett återfall i superiet.
Befälet tyckte synd om pilten, sköt ihop några slantar och följde honom ut ur staden. Det var med tungt hjärta Pelle fotgick de tretton trötta milen hem igen. Men livet måste fortsätta. Vad skulle han bli?
Bonddräng eller lära sig ett yrke?
Han valde det senare, kom i skomakarlära. Detta var ingen lätt skola.
Under skråtvångets tid var lärpojkarnas utbildning mycket sträng med arbete och aga under långa arbetsdagar. Lönen de första åren endast mat och logi.
Det var också svårt att bli antagen som lärling.Shoemaker ur Book of Trades 1568

***

Man måste styrka sig vara född av äkta säng och ärliga föräldrar. Dessutom skulle man ha två löftesmän, som borgade för en viss summa ifall lärpojken åsamkade mästaren skada eller löpte bort från arbetet. Lärotiden var 5-7 år.
Det troliga var nu att Pelle inte orkade gå sin lärotid ut. Han började på egen hand, men fick nöja sig med att sy grövre skodon, kallades näverskomakare.
Efter några för oss okända år finner vi honom bosatt i Holm, på Norrstugården.
Han kallades nu Sängstu - Pelle, troligen för att han en tid bott i en sängstuga, en stuga avsedd att endast sova i. Pelle tyckte också om brännvin, men han var inte slav som fadern. Däremot var kortspel hans svaghet ända till en viss långfredagsnatt på 1850-talet.
Pelle och några likar sitter i stugan och spelar, då en främling, fint klädd, kommer in och sluter sig till sällskapet och spelet fortsätter i den heliga natten.
Ett kort faller under bordet och Pelle böjer sig ned för att ta upp det. Då får han till sin fasa se att främlingen har hästfötter.
Han förstår genast, att det är den onde själv som blandat sig i leken.
Det var säkert hans onda samvete och spritens omtöcknande inverkan som gav denna hallucination. Aldrig mer Pelle tog i en kortlek. Pelle gifte sig och han och hustrun Anna hade fyra söner, Erik, Olle, Johan och Gustaf.
Erik kom till Östervåla, var skomakare liksom fadern. Han hade 14 barn.
En av dessa hade i sin tur också 14 barn, Pelle hade omkring 70 barnbarn.
Olle gifte sig med Eva Charlotta Öman, av den kända mästersmältarsläkten Öhman, på Gysinge, och de bosatte sig i See, Österfärnebo.
Gustaf blev i barndomen förklarad för s.k. "mindre vetande". Förr i tiden fanns ganska många som fick den benämningen. Skolundervisningen var minimal, var någon sjuklig eller bara fattig de åren blev han handikappad för hela livet.
Johan stannade hemma och började sy näverskor, men han ville förkovra sig och blev lärpojke hos en mästare i Gävle. Gesellvigningen var en stor högtidlighet, minst lika stor som en prästvigning. Började med psalmsång till spel och musik, lyckönskningstal av ålderman eller borgmästaren inför hela gesellsällskapet. Den som ville fick sig ett nytt namn fastställt. Johan var den som först antog namnet Nordin, de andra bröderna följde sedan efter med namnbyten.
Det skulle manifesteras att ett nytt liv börjat, förr dräng, nu mästare.
Året var 1867, det gamla skråväsendet var upphävt, den förr obligatoriska gesellvandringen var nu frivillig. Nordin återvände till hembygden. Gick runt i socknen och sydde finskor, kallades "herrskomakarn", han fick sy skor åt "sockenherrskap" och fint folk. Till herrskapsfolk räknades bl.a. kommunalordföranden.
Hans gård var stor med flera drängar och pigor. Alla skulle ha nya skor, för drängar och pigor ingick detta i lönen.
Nu var det så att en av döttrarna skulle stå brud och ha särskilt fina skor.
Skomakarn fick tillfälle att visa sin färdighet. När verket var färdigt befanns det dock, att en av pigorna fått finaste skorna. Nordin hade köpt hem extra fint skinn från Gävle till hennes skor. Bruden ville byta skor och fick lov därtill, -- men se, dom var ju för små.
Ett år därefter var pigan med de finaste skorna gift med "herrskomakarn" och bodde i "Sängstu-Pelles" förstukammare - stor 4 alnar i fyrkant. Upphöjelsen var måttlig, men snart fick dom större livsrum, när en ny stuga byggdes.
Nordin brukade också sprit, som ju de allra flesta gjorde. Men han blev häftigt botad från lasten liksom fadern från kortspelet.Pelles släktträd, Ingrid längst ner t.h. är min mor

***

En dag hade han gått till handlare Häggrot i Rödjebro med ett färdigt arbete. Där köpte han läder för tillverkningen. Där fanns också sprit att köpa. Det var en uppskattad konst att stöta flaskan i bordet så att korken flög i taket, den konsten kunde Nordin.
Han skulle nu visa. Men det gick inte efter beräkning, flaskan gick sönder och glaset skar av pulsådern på högra handen. Med knapp nöd räddades livet under långsam färd till lasarettet i Sala.
Efter den betan lät han sig styras av Gud och smakade aldrig mer starka drycker.
I brev från lasarettet skriver han: "Den som lider i köttet vänder åter av synden."
Det här var under den stora folkväckelsens första år och Nordin var en av de 12, som deltog i den första fria nattvardsgången i Åby 1876.
Åter till Sängstu Pelle i sin stuga, året är 1877 och Pelle är gammal.
En dag på vintern beslöt han att besöka sin son i Österfärnebo. Det var ett vågspel.
Han tog ginvägen över älven från Nystrand. Efter en tid spordes, att han aldrig kommit fram. Hemma i Holm trodde man att Pelle var i See, Österfärnebo.
Olle Nordin med familj där kände inte till att fadern var på väg dit.
Vid efterforskning hittades han på älvens is, död, sittande på sin kälke.
- Trött - somnade - frös ihjäl. Ett tragiskt slut på ett strävsamt liv.
Änkans yttrande: "Det var värst med klädene", är inte så svårt att förstå.
Kanske var kostymen ny, hade sitt värde. Om inte annat så på den kommande auktionen på kvarlåtenskapen, som alltid hölls även efter mycket fattiga.Lundell+bror pekar på faderns torpbygge utanför STHLM

***

Det var en allmän strävan, att då ha så mycket som möjligt att sälja.
Vi har väl alla hört hur en gammal gumma yttrade till sin sonhustru, när hon kände att slutet nalkades: "Du e tvunjen att sy mä ett dussin nya särkar, ifall vår Herre kallar hem mä, annars får ja ju skämmas ihjäl på auktion."
Uttrycket låter underligt i våra öron, men händelsen är sann och var nog inte ovanlig.
Pelles änka levde inte så länge efter honom. Gustaf kom då till brodern och följde honom livet ut som en enkel och trogen tjänare i gården. Det är möjligt att en s.k. "mindre vetande" får större lön än en fullsinnad och framgångsrik företagare.
"Störst är den som tjänar."
Sängstu-Pelles stuga kom bort på 1880-talet. Men en del efterminnen blev kvar.
Några planterade träd och buskar, brunnsgrop och källargrop, stenmur vid täppan och humle i stenharet syntes ännu 50 år senare, då jag byggde min stuga på ruinen efter hans. Det kändes underligt att börja bygga och bråka på den gamla boplatsen, där så mycket minde om föregångarnas möda och arbete och där tystnad och stillhet rått i 50 år. Inspirerades att skriva ned några tankar och reflektioner i bunden form. Ingen poesi bara en enkel episk dikt om det som var och har varit.

(Bror Eriksson 1997)

Några utdrag ur Gefle Dagblad 1937
*************************
Österfärnebo får en brudkrona

Till Österfärnebo församling
överlämnades på Söndagen (28/11)
omedelbart efter gudstjänstens
slut en brudkrona som gåva.
Initiativet till gåvan har tagits av
kyrkliga ungdomskretsen i
församlingen (GD 30/11)

~~¤~~

Ny bro färdigbyggd vid Seveds kvarn


Det senaste mästerverket på
brobyggnadsområdet, det som nu
ersätter den gamla Grimbron vid
Seveds kvarn, har för några
veckor sedan förklarats fullbordad
och vederbörligen överlämnats till
allmänt nyttjande. (GD 30/10)

~~¤~~

Eldens härjningar

En förödande eldsvåda utbröt
i går kväll i Finnäs, Österfärnebo,
varvid Bröderna Ehns snickerifabrik
lades fullständigt i aska. (GD 30/1)

~~¤~~

Författaren till denna dikt Lars Olof Andersson f 1877 var son till Anders Larson
Mosell f 1845 och Karin Olsdotter f 1849 i Kräbäck och bror till Anders f 1874, som drunknade den 16/1 1896, 21 år gammal. I familjen fanns också dottern Anna-Britta 1877-1881 och sönerna Fredrik f 1880 och Johan 1881-1886.

Dikten har red. fått från Per-Erik Hedlöf i Möklinta som hittat den i sin farmor Annas gömmor. Anna var född i Österfärnebo 1876 och dotter till Per Larsson Englund från Stålbo och Brita Ersdotter från "Per-Ers" i Fors. Familjen flyttade 1896 till Möklinta från Berg där fadern varit dagakarl. Per-Erik tror att farmor Anna och Anders i dikten var fästefolk och att olyckan bidrog till familjens flytt.


(dikten på nästa sida)Originalet av min mors morfars dikt om sin bror och far

***

Några Werser om en Yngling Omkommen genom Drunkning den 16e Januari 1896

Det var en gång en Yngling,
som hette Anders Mosell,
han arbetade på Bruket Gysing,
I från morgon och till kväll.

Och ständigt var han lifvad och glad,
och aldrig man hörde honom knota,
hvart det än gick och hvart det än bar,
nog slapp man honom mota.

Klintman han sade: just så här,
I morgon skall ni ut att dämma
på strömmens isbelagde fjärd,
detta arbete får ni nu lämna.

Men när de voro komna,
ut på strömmens falska is,
det var just inte så många,
men farligt var det likvisst.

De skulle hugga löst en flak,
på strömmen så bred och vid,
de höggo så det var ett brak,
pappa sade: Anders akta dig.

Men när som han skulle hugga till,
så bar det av i djupet ned,
ingen mensklig hand nådde honom till,
med strömmen följde han med.

O du fasansfulla stund,
För Fader att se på
nu ser han sin son i böljan stum,
nu blir det något att tänka på.

Klockan var väl tio slagen,
när som denna händelse gick,
folket letade hela dagen,
men han ändå de intet fick.

Fadern nu till hemmet går,
att der omtala sin sorg så stor,
han funderar och tänker under det han går,
hvad han skall säga när hemmet han når.

Sorgen blef stor för Fader och Moder,
Slägt och vänner deltogo ock deri,
Så äfven för mig och Fredrik min broder,
Hugsvala oss Herre och stå oss nu bi.

Pappa och Farbror de åkte båda två,
Till Gysinge att der få veta,
om de hans son har hitta på,
de honom icke funnit fast de har så leta.

Klintman sad: det i menskomakt ej står,
att honom återfinna det ej går,
Gråt icke fader sade han,
det blir ej bra för det minsann.

Nu det gått ett par dagar efter tre,
men honom de icke funnit ändå,
Milde Herre hjelp oss Du som vet,
Du kan lindra hjertan, på stora och små.

Må, vi derför vara beredda,
när som Herren Jesus kallar oss,
att vi af honom äro ledda,
Herren hem till sig då förer oss.


Tecknar Lars Olof Andersson
See den 31a Januari 1896

Källa: http://www.koversta.com/Skrifter/koverstabladsregister_1983_2008.htm

LPWJ transkription 25/06/09

Kommentarer:

till
I. jag lägger in en kopia av mitt mail till
dig även här:

"Sängstu Pelle" är min mormors morfars
far Lars Olof Andersson eller Mosell
som
skrev den vers som kommer i del V är
min mors morfar

mor heter Knutsson efter sin far Knut
Larsson alltså taget, liksom han tog
sitt Larsson efter sin far Lars, som
jag heter som mellannamn, (Wilhelm
efter
fars svärdssida la jag till då jag var
23 efter farfar), hans fru, min mormor
kallades Maja
Larsson och från släkten Mosell och på
det ledet är det för hennes far o mor
hette Lars Olof
Mosell o Elin Mosell (Nordin som
flicknamn)
och där fortsätter det till en dam som
hette Eva Charlotta
Öman från Gysinge men bosatt på mormors
ort
Österfärnebo och hennes man Olof Nordin
vars far var den kände Per Andersson
"Sängstu Pelle" 1802-1877

inte konstigt man har skrivar o
spelmanstakter i sig då andra led också
har en del som skrivit vers, versen av
mors morfar t.ex.
men mest privat såklart
var ju 1800-tal

II. Det här är mitt led:
Olle gifte sig med Eva Charlotta Öman,
av den kända mästersmältarsläkten Öhman,
på Gysinge, och de bosatte sig i See,
Österfärnebo.

Mail till geneaology.se redaktör:

Håller på att leta efter Per Andersson i
tråden jag medsänder som kort, eller
ledet
Ingrid längst ner th är min mor på
släktträdet sida 65 av 63-67

Sängstu Pelle som var min mormors
morfars far...om det heter så

vet inte riktigt hur man söker på er
sida som verkar ofantlig och endast vad
man kunnat drömma om på 90-talet då man
fick söka efter mikrokort på bibliotek,
jag sökte då ned till 5e led

eftersom jag ej är medlem ville jag bara
veta om det fanns bilder eller info om
denne man född i Östervåla 1802 dog
1877, hans far var tydligen bonde men
som spelade bort gården (är själv
pokerspelare online men är försiktig,
samt (halv)nykter alkoholist för min far
drack) och blev gardist i STHLM 1816 vet
ej hans namn men de borde ha
förteckningar där som syns i historien
skriven av en viss Bror Eriksson som är
född in i släkten
det har bara gått att läsa om i
Koverstabladet som är hembygdsföreningen
där

är även släkt med Dan Andersson på långt
håll och det pga av att jag är släkt med
Tord Andersson en som skrivit om bygden
i Gästrikland bl.a.

III. jag tror jag hittade faderns namn anders andersson 34 år gardist i STHLM så åren stämmer...de har ju förteckningar över såna tjänster långt tillbaks i tiden innan GIII var det värre, innan Upplysningstiden, jo är Herman Lindquist fan
och gillade speciellt avsnitten om Linné tiden
Swedenborg etc
men det placerar honmom som 9 åring då GIII dog och sängstu föddes 1802
då skulle denna fader vara 20

IV. Mer om bilden: Lundell med bror pekar på
faderns bygge av torp utanför STHLM,
inspirerade till låten Stum av Beundran
(Slugger 1998) där även fotot var med
Här var det med Under Vulkanen boxen med
handmålade färger över med UL 07
handsignering och stämplad No. 5301

V. faksimilen är den riktiga texten som trycktes i boken som syns på bilden


De fem original texterna plus diktens faksimil sid.63-67 1997(klicka för större bild):

***

Förr från VIP listan:

Ting och Tankar
Baronessan
Ulvstrumpa
Martin Klasch
I Förbund med Omoralen
Sånt som Händer
Bulletiner från Vita Huset
Farbror Sid
Gubben vid Rämen
stenhur

Newz:

Michael Jackson var tillsammans med Prince & Madonna en av de tre riktigt stora 80-tals popikonerna som gick olika vägar under 90- och 00-talet; men på 80-talet är de nästan identiska i stil, jag hade räknat med inställd UK turné pga hälsan, de flesta klagade ju bara pga rykten men hans hälsa var det stora problemet inte baktalerierna som han lyckades ignorera ganska bra jämfört med andra kändisar Tragiskt att ju kändare desto mer isolerad, men de som håller hypen borta lyckas leva med det rätt väl ändå, andra frossar i skvaller o TV media o spottas ut lika fort, de lär sig aldrig att enbart de som tänker långsiktigt som Michael o Prince gjort håller ...och framförallt Madonna
AB II
DN
Exp
SvD
metro

Bloggz:

om 1800-talet

Amor Vincit Omnia
Michaels Blogg
Helenas Hem
Markazits
JohnnyBuchwald.com
shamim.nu
Every kinda people
Lagers tabberas
Fresh Fish

***

Bloggar om poesi, dikt, dikter, oscar ahnfeldt, släkt, sängstu pelle, 1800-talet, skomakare, gysinge, bror eriksson

intressant som 1800-talet när det fanns

Be well,
LordParzifal

måndag 22 juni 2009

Calindromeda: Haikus Maj/Juni Del II:IIMidsommarbonus:

Drömde en drömdikt och skrev ner den i denna drömdagbok; engelsk rad (nu den svenska kursiva för bättre rim) efter varje vers i original


Mata Hari

~¤~


Har'u tvångsmatats av Mata Hari
på hennes tvångstankar
som en fiskebåt som tankar och lassar på tång
med motorn på tomgång

i fjärran hörs tågets avgång
(...in the distance the trains departure...)

Folkmassans massaker på folk
är kallhet en motsägelse i sig
då havsbotten snart är torr
reven måste försvaras eller försvara sig

ovan dem drar gubbarna långreven som vanligt efter Sej
(...on the surface the old mens long line seeks the Saithe...)

är eldvatten inte också
det en motsägelse till
dumhet
som resulterat i
att den vite mannen säger

Ugh!
(...How!...)

världsbilden ramlar ner i guldramen
och ut den vackra tavlan
vår mänsklighet där målat
genom tidens begynnelser och färder

sätts upp igen
som om ingenting har hänt...
(...placed on the wall again as nothing ever happened...)

LPWJ 20/06/09

***

Haiku/Senryu - seriös/ironisk 5-7-5
Tanka 7-7 5-7-5 eller 5-7-5 7-7
Sedoka 5-7-7 5-7-7

I. Senryu ~ Fatalist
II. RimTanka ~ Musiken i Kärleken
III. RimTanka ~ Hank III
IV. Trippel RimHaiku ~ La Familia (Söder till Norrköping)
V. RimTanka ~ Affektion Definition
VI. Tanka ~ P.C.P.
VII. RimSedoka ~ Reklam II
VIII. Sedoka ~ Som en på Miljonen...
IX. RimHaiku ~ Liebestraum
X. Senryu ~ På den Sjätte Dagen: Calin
XI. Dubbel Spegelvänd RimTanka ~ Till Kvinnan
XII. Senryu ~ Judiskt Bröllop
XIII. RimSedoka ~ Sekterism
XIV. RimTanka ~ Mörkläggning
XV. Senryu ~ Memoirs of a Geisha


***

tankar från vakan igår innan mail från Calin

Senryu ~ Fatalist

~*~

jag fruktar alltid
det värsta och hoppas på
det allra bästa

LPWJ 07/06/09

***RimTanka ~ Musiken i Kärleken

~*~

Kärleken till musiken
musiken till kärleken

är det som livet
nog mest har betytt för mig
och du delar den

LPWJ 09/06/09

***till alla Hillbillys med hjärtat på rätta stället Bilden: Hank III & Hellbillys LIVE 2006

RimTanka ~ Hank III

~*~

Fast folk ofta lider nöd
så ger de sitt fulla stöd

men bara några
människor med överflöd
är det som vågar

LPWJ 11/06/09

***idé efter en kommentar till StarkSysters text om er far http://www.poeter.se/viewText.php?textId=925046 Bilden: Ydre runsten

Trippel RimHaiku ~ La Familia (Söder till Norrköping)

***

Spelar ingen roll
vad nån lärare eller
nån kulturelit

nånsin sagt åt er
genom livet - ni är en
intellektuell

skrivarfamilj - en
kulturell kanske är än
bättre beskrivet

LPWJ 11/06/09

***Halvvägs in i 2009 A.D. Bilden: Anno Domini by Edwin Long, 1883

RimTanka ~ Affektion Definition

~¤~

Att vara vänlig
mot någon som sedan är
vänlig tillbaka

inte för att utnyttja
Dig bara för att glädja

LPWJ 13/06/09

Motto för Människan 2009 06/01/09

***efter mail till de närmsta Bilden: Polarbear can't Project

Tanka ~ P.C.P.

~¤~

Vi är så oroade
över dina ögon att

våra prickar nu
också börjar att blixtra
i våra egna

LPWJ 13/06/09

***Ca´lin
n. 1. An alloy of lead and tin, of which the Chinese make tea canisters.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by C. & G. Merriam Co. Bilden: téburk jag har hemma


RimSedoka ~ Reklam II

~*~

Jag har gjort reklam
för dig - en tagg i ditt namn
men inte en toetag - ej

heller en tagg i
foten eller graffitti
målning av dig - en själstagg

LPWJ 14/06/09

***Sedoka ~ Som en på Miljonen...

~*~

andra förstår mig
till 1% men det är
dock enbart du som helt kan

tala och lyssna
förstå mig 100%
du - mer än en på hundra

LPWJ 14/06/09

***Bilden: F. Liszt

RimHaiku ~ Liebestraum

~*~

förälskad i det
du betyder för mig - jag
älskar även dig

LPWJ 14/06/09

Video Franz Liszt - Liebestraum Notturno No. III

***mer på detta underbara tema till Calin sedan följer långdragna översättningar över sommarens sunsets o uppgångar

Senryu ~ På den Sjätte Dagen: Calin

~¤~

Det började med
att hon var mitt största fan -
sen blev jag hennes

LPWJ Jan 2009

***efter en kommentar av Sturesdotters text samt Calins kommentar av den, invecklat? inte alls...i min värld... http://www.poeter.se/viewText.php?textId=928682 Bilden: Strand på östra Gotland

Dubbel Spegelvänd RimTanka ~ Till Kvinnan

~¤~

Plocka stenar på en strand
i Spanien och på Gotland

kvinnor som samlar
längs livets väg, för det är
så det ska vara

antikviteter
handarbeten och solskratt
blommor och fina

dagar naturligtvis är
efter regntår regnbågsskatt

LPWJ 17/06/09

***jewish traditional saying at weddings: I am for my woman as my woman is for me Därifrån bl.a. skålen med brudbägaren som sitter ihop med mannens bägare kommer ifrån, ofta gammalt silversmide...som vi väl kallar morgongåva har jag sett på Antikrundan

Senryu ~ Judiskt Bröllop

~*~

judiskt talesätt:
jag är för min kvinna som
hon ock är för mig

LPWJ transcript 17/06/09

***en gång för alla de som skriver negativa mail till Calin, var glad hon vill ta hand om det själv med hjälp av redaktionen; fick jag veta era namn så fick ni inte en lugn stund, och det vet hon, så återigen, var glad att hon är klok eftersom ni inte är det

RimSedoka ~ Sekterism

~*~

dessa vidriga
människor som finns online
eller i små inskränkta

sekter ska man helst
passa sig för eller så
skratta åt efter humör...

LPWJ 18/06/09

***till Calin ;)

RimTanka ~ Mörkläggning

~¤~

var försiktig med
cigarillen om natten
tror den syns lång väg

du kan bli prickad av den
ökände skytten Amor

LPWJ 18/06/09

***Geishor dansar och underhåller enligt traditionen och dricker hemskt mycket té... Bilden: från filmen Memoirs of a Geisha

Senryu ~ Memoirs of a Geisha

~¤~

I knew a geisha
she danced the night away - said
she liked it better

LPWJ 19/06/09

***

Sommar från VIP listan:

Baronessan
Farbror Sid
Grefve Fågelsparres Eskapader
Hemligheter.nu
Hönshuset
Monica
Stella
Ulvstrumpa


Newz:

AB
II
Det finns läkare som sticker ut ur mängden och står för kvalitet, men de kunde vara fler
DN
II
III
Leif GW har länge sagt att det är dags att lägga ner migrationsverket och alla medelmåttiga byråkrater som hamnar där och ta vara på invandrares kunnande, inga fler kirurger som kör Taxi således, se gärna "intressant" raden längst ner
IV
Mer samarbete o privata val för alla ist f den gamla offentliga sektorn
SvD
Lär av Napster härvan för 10 år sedan, this is old news as usual (så glad jag inte är en sådan blogg)
SvD
Fotboja, också 10 år gammalt...men fungerar bättre än ålderdomliga fängelser
SvD
Om nån orkar följa Irans terror, eller uppdatera er på CNN för annars får ni inte se mer än utvalda delar i svensk media
DN
DN
deckare var väl en genre som hade sin höjdpunkt med de brittiska intressanta böckerna, finns inga svenska på den nivån än hur många turisttåg som går i STHLM där Beck scener utpekas liksom Bellmans leverne som är mer intressant

senare följer här riktiga texter och fler haikus om annat (sk Parzifalismer) och sen ska jag välja texter som ska få guldstjärna på poeter.se första semesterveckan v27/28 ja svenssons ser väl det då de kommer hem från campingsemestern...men jag går nog mer in för de glömda rariteterna med få läsare men som borde vara utgiven i bokform, naturlyrik mm

LPWJ 22/06/09

Bloggz:

om poesi/haiku

Citronfjärilen
Daniel Nilsson
Christer Sturmark
Philosophy of a Spacesuit
Lena Alun
I Huvudet på Håkan Fleischer

om (mid)sommar

Högtider
Teus
Allt eller Inget
II
Lilla B
Barba no facit philosophum
II
anness
To have cancer and live to write about it
Carolinesblogg
nellie hon kom hon såg hon segrade
Pantéa, the real deal

***

Bloggar om poesi, dikt, dikter, lyrik, naturlyrik, sommar, midsommar, kärleksdikt, haiku, senryu

intressant som att i grumligt vatten sjunker oron ner osynlig men i klart kan man uttyda den (citat från Sam, Calins duktige expertläkare från Indien)

Be well,
LordParzifal

lördag 20 juni 2009

Calindromeda: Haikus Maj/Juni Del I:IIBror Eric i Hälsingland: Näcken 1997

Midsommarbonus:

en från blocket som säkert kommer arbetas om nu om sommaren Bilden: en av Bror Eric i Hälsinglands näckenbilder bland alla hans Midsommartavlor http://www.broreric.com/default.asp

Romantiska Persiljesmör (Svensk Naturlyrik i Femtakt)

~¤~

Är det någon idé att tänka när
tankarna alltid blir störda

liksom

Bassetts hund äter
upp den fallna plåten i Sheffield
ren lakrits eller blandad är frågan

ditt vatten smakar salta hav och ditt blod som av jordgubbssylt din saliv honungen på vår nya morgons smörgås
fångad i stormens öga

från norr de om lycka och välgång du förnimmer
från öst det som komma skall
och från söder där ännu inte göken gal
från väst strömmar negativa minnen

den som ligger skjuten vaknar upp efter konstgjord andning i sista minuten
de som desarmerar bomben klipper av den rätta tråden så den slutar att ticka i sista minuten

att en vårdag försöka att bland blommarknaden
frösöka
och förbunden resten av sommaren
fröbunden

då band splittras ännu en gång
Paul&Simon
Art&Garfunkel
vad finns då kvar

fröståndet förståndet i 5-takt
5 femtaktsverser och musikens terser
Romantiska Persiljesmör av svensk naturlyrik

vad händer fötter o arma
barn vilka spinkiga ben du har

var barmärtig herr hertig så kanske du får se insidan av mitt lår

ända till fiskfjällen de skinande där de vinterlandskapstalrika åker isfrusna ärtskidor
och tappar farten med istappsstavar
de snösemestrande med de ädelostprydda juvelerna

men det är långt till vintern än, lika långt som det då var till sommaren

LPWJ 05-15/05/09

***

Haiku/Senryu - seriös/ironisk 5-7-5
Tanka 7-7 5-7-5 eller 5-7-5 7-7
Sedoka 5-7-7 5-7-7

I. Erotiku RimSedoka ~ Stjärnbild
II. Tanka ~ Heliga Mirakel
III. Sedoka ~ Äkta Kärlek
IV. Senryu ~ Chokladälskare
V. Tanka ~ Expressmail
VI. RhymeSedoka/Haiku ~ Queen Boudicca & the Bodhisattva
VII. Erotiku ~ Rivers of You
VIII. Dubbel RimSedoka ~ Dessertvin
IX. Erotiku Sedoka ~ Dessertvin II: Välkommen Hem till Bacchi Vingård
X. RimSedoka ~ Calins hus
XI. Senryu ~ Annars Mår Vi Bra
XII. Erotiku ~ Tusenfoting
XIII. Erotiku Tanka ~ Ny Tanke
XIV. Haiku ~ Fantomsmärtor
XV. Erotiku ~ Mogen Persika
XVI. RimTanka ~ Chokladask
XVII. RimSedoka ~ Allt det som finns i Alltet
XVIII. RhymeTanka ~ Priceless, Precious
XIX. Senryu ~ Lojalitet
XX. RimTanka ~ Livets vatten (till Calin)
XXI. RimTanka ~ B.C. (Before Calin Trilogy Pt.I)
XXII. RhymeTanka ~ After Year Zero (Before Calin Trilogy Pt.II)
XXIII. RhymeSedoka ~ Book of Calin (Before Calin Trilogy Pt.III)
XXIV. RimTanka ~ Försommarbrev till Calin
XV. ErotikuTanka ~ Mellangården


***

Erotiku RimSedoka ~ Stjärnbild

~¤~

jag tänker på dig
tankar upphöjt i minnet
i mina bägge huvun

liksom en stjärnbild
den stora och den lilla
skrivs de ner och benas ut

LPWJ 27/04/09

***

Påven var på TV och jag bad för första gången på minst 20 år, nedan är vad jag tänkte

Tanka ~ Heliga Mirakel

~¤~

jag vet att du ej kunde
göra något för min far

han var sjuk länge
men rädda henne det är
det enda jag ber

LPWJ 28/04/09

***

Sedoka ~ Äkta Kärlek

~*~

om jag ej redan
kände dig hade jag nog
tittat efter dig mer än

två gånger - hade
du varit min groupie, vän
gudinna - som du ju är

LPWJ 29/04/09

***

till Calin; om kärlek under orostid som snart blir till normaltid igen, är som ett låst skåp och ett öppet men med samma innehåll däri

Senryu ~ Chokladälskare

~*~

även fast man har
chokladen inlåst i ett
skåp - finns den kvar där

LPWJ 01/05/09

***

då brevväxling går så fort att man inte hinner skriva GMTA=great minds think alike

Tanka ~ Expressmail

~*~

jag skrev ett kort brev till dig
i mitt minne - men aldrig

ett riktigt - men du
svarade med ett brev - så
antar det kom fram

LPWJ 02/05/09

***till Calin; how many mythological beings and persons in history have you really been...I see you everywhere...Boudicca had been whipped and her anger as a queen came from protecting her two children ;) I'll be your King for a year and a day & more

RhymeSedoka/Haiku ~ Queen Boudicca & the Bodhisattva

~*~

Boudicca my
queen of the Celtic peoples
honour, wellbeing and wealth

Bodhisattva my
calling high up in northern
homelands I balance you well

***
Joined our wisdom's strength
so your terrible end will
not repeat itself

LPWJ 04/05/09

***

Erotiku ~ Rivers of You

***

the sweet saliva
in red rivers of passion
your salty secrets

LPWJ 05/05/09

***2 ½ Sedoka till Calin dessutom utanför ramarna; ovanligt format för en ovanlig dam ;) Bilden: Orfeus och Eurydike

Dubbel RimSedoka ~ Dessertvin

~*~


så snart jag kan skall
jag dricka till din ära -
vin gjort av skrumpna, söta

små druvor i en
långsmal flaska - mögliga
borttynande....jag skulle

även äta och
dricka dina tumörer
dito - till ett gudagott

~*~ vin ~*~

***

lappa vingarna,
demonsvarta eller de
änglavita det spelar

ingen roll som i
den gamla barnhistorien
"bara man kan flyga" och


~*~ färgerna skiftar ständigt

efter humör ~*~

LPWJ 07/05/09

***
till Calin

Erotiku Sedoka ~ Dessertvin II: Välkommen Hem till Bacchi Vingård

~*~

De intensiva
kyssarna slingrar benen
runt omkring likt vinrankor

där en gren går in
och resten slingras runt dig
i en livstörstande kram

LPWJ 07/05/09

***

hus i egentlig betydelse likaså släkt, ätt eller familj, av samma generation, smak eller genre av kultur; även astronomiskt/logiskt

RimSedoka ~ Calins hus

~*~

du får mig att le
och är biobränslet i
hela min diktproduktion,

hade nog skrivit
annars också men driven
av vad om ej depression

LPWJ 08/05/09

***

det goda i ens liv kan ha varit ett negativt minne i någon annans och vice versa; "relation relativitets teorin" antar jag

Senryu ~ Annars Mår Vi Bra

~*~

Dina änglar är
mina demoner - mina
änglar är dina

LPWJ 09/05/09

***

Erotiku ~ Tusenfoting

~*~

älskar dig en gång
och mer för varje ben på
en tusenfoting

LPWJ 09/05/09

***

Erotiku Tanka ~ Ny Tanke

~*~

jag är ditt skinn idag - ditt
skinn - jag omsluter dig och

kysser dig - jag är
närare än nånsin och
jag når överallt

LPWJ 15/05/09

***

känslors extremer

Haiku ~ Fantomsmärtor

~*~

tom smärta då du
ej är här - glädjefnatt då
du är - sen vila

LPWJ 15/05/09

***

Erotiku ~ Mogen Persika

~*~

Ditt skinn skiner som
en fallfärdig frukt suktar
att bli ett med allt

LPWJ 15/05/09

***

till Calin; ett märkligt litet träd som ligger fyrkantigt på mitt rumsbord...jag tar också alltid två av bullar etc till kaffet då en nära är sjuk...har alltid gjort så för att ge dem extra energi

RimTanka ~ Chokladask

~*~

Ett träd med många
grenar - jag tar av dess frukt
smakar dig däri

skänker dig kraft och helar
från den - ger dig energi

LPWJ 17/05/09

***

till Calin och alla hennes vänner

RimSedoka ~ Allt det som finns i Alltet

~*~

du älskar mig och
du säger det med sådan
klarhet - jag gjorde ej det -

mig själv - bara dig
men med mig även allt det
i Alltet livet upplevt

LPWJ 20/05/09

***

till Calin (förstå http://www.poeter.se/viewText.php?textId=911293)

RhymeTanka ~ Priceless, Precious

~¤~


You are free as the water
I am free as the air - and

together we cleanse
both among the seastars here -
that's...priceless, Precious

LPWJ 22/05/09

***

till Calin

Senryu ~ Lojalitet

~¤~

Är inte här för
att du gillar mig - men för
att jag gillar dig

LPWJ 22/05/09

***till Calin; ljus för bättre hälsa http://www.gratefulness.org/candles/message.cfm?l=eng&cid=8445309

RimTanka ~ Livets vatten (till Calin)

~¤~

Och syndafloden
den väller fram bland folk och
fä - vatten och land

kom in till mig där det är
torrt i mitt slott - Camelot

LPWJ 22/05/09

***till Calin; innan dig fanns bara väntan. (Christ was a nice man and a cool hippie brother but you a cooler and most of all warmer sister and mother...) Bilden: The Blue and the Red av Jonathon Earl Bowser

RimTanka ~ B.C. (Before Calin Trilogy Pt.I)

~¤~

I år är år 0
Tideräkningen har nu
för alltid ändrats

Jag föddes i ett annat
liv - år 41 BC

LPWJ 22/05/09

***till Calin; We are now living in Year One, earlier Before Calin, and why I feel like I'm living in a sci-fi novel that makes more sense than anything else ever did... Bilden: Celestial Apparition av Jonathon Earl Bowser

RhymeTanka ~ After Year Zero (Before Calin Trilogy Pt.II)

~*~

Christ was a nice man
and a cool hippie brother
but you as Woman

a cooler and most of all
warmer sister and mother...

LPWJ 22/05/09

***
till Calin (även SeXara, Lily Lisbon, Yrre, Sturesdotter, Tosca, och alla hennes andra systrar) Jag ska samla alla dedikationer i en 'bok' varav den här kommer att vara titeldikten...

RhymeSedoka ~ Book of Calin (Before Calin Trilogy Pt.III)

~¤~

We are now living
in Year One - every story
has a hero/heroine

but every human
being who try their hardest
are in the Book of Calin

LPWJ 22/05/09

***till Calin (Inspiratus till och av La Divina Diva Calin som skriver som de bästa om det mesta) Bilden: Ignite Thy Passion av Greg Spalenka

RimTanka ~ Försommarbrev till Calin

~*~

Lyssna till musik
så kommer orden, ord som
sällan kommer av

andras ord - utom idén
då du läser en bra bok


LPWJ 26/05/09

***Mellangården I Lusthusets Fröjder

ErotikuTanka ~ Mellangården

~*~

Jag vill vila och kela
med dig i mellangården

och äta allt i
vårtgården - sedan älskar
vi i bakgården

LPWJ 31/05/09

***


Sommar från VIP listan:

Baronessan
Farbror Sid
Grefve Fågelsparres Eskapader
Hemligheter.nu
Hönshuset
Monica
Stella
Ulvstrumpa


Newz:

AB
II
Det finns läkare som sticker ut ur mängden och står för kvalitet, men de kunde vara fler
DN
II
III
Leif GW har länge sagt att det är dags att lägga ner migrationsverket och alla medelmåttiga byråkrater som hamnar där och ta vara på invandrares kunnande, inga fler kirurger som kör Taxi således, se gärna "intressant" raden längst ner
IV
Mer samarbete o privata val för alla ist f den gamla offentliga sektorn
SvD
Lär av Napster härvan för 10 år sedan, this is old news as usual (så glad jag inte är en sådan blogg)

Bloggz:

om poesi/haiku

Aidon
I Huvudet på Håkan Fleischer
Capuccinosocialisten
Det Mörker som Omger Dig - Älskar Dig
Sofies Place
Heypalo
Livet på Ölandsgatan
Clqwrx: Projekt METAmorphosis
En helt vanlig ovanlig dag
Dagens verklighet
Lina
Annika Strömberg
Niklas Hellgren

om (mid)sommar

Högtider
Charlies
Nyhetsguide.se
Vibb Kalmar
Tiiinna
aalle
Beslutsångest
Liten på Jorden, men stor i Orden
På Gränsen för Zetterman

***

Bloggar om poesi, dikt, dikter, lyrik, naturlyrik, sommar, midsommar, kärleksdikt, haiku, erotik

intressant som att i grumligt vatten sjunker oron ner osynlig men i klart kan man uttyda den (citat från Sam, Calins duktige expertläkare från Indien)

Be well,
LordParzifal