Poesi,dikt,naturlyrik,tidlös litteratur,musik,film,TV,filosofi,översättningar

***** Kolla gärna länkarna till e-böcker; vid poeter.se finns det mesta sparat av översättningar o lyrik *****

* * * SLÄKTEKTIVEN * * *
(The Ancestor Detector)
Hjälper gärna till att leta familj/ort/namn då jag har tillgång till arkivdigitals kyrkböcker och andra källor vars skrift jag är van att tyda och finner det snabbt (men för längre undersökningar och/eller översättningar tar jag en symbolisk minimumsumma på 500-1500) kontakta mig gärna på "Släktektivbyrån" via mail lordparzifal@gmail.com
se även poeter.se/LordParzifal för översättningar och naturlyrik mm


The Rainforest Site

Gästrike Katthem

~*~ LordParzifal Est.1998 | 10 Years Online Anniversary ~*~

LordParzifal's Wicked Gestures and Avatars @ Excite.com Est.1998
LordParzifal's Woodland Journal Est.2008söndag 7 december 2008

Öppet Bref till Horace Engdahl med anhang. (Skrifvet medelst medium af J.H. Kellgren)(född 1751, publicist, konungens sekreterare, död 1795), af sin motståndare Thorild kallad »behagens skald», är en betydande målsman för upplysningstidens idéer och den akademiska skolans mest framstående skald. Mer än någon annan af dess ledamöter genomgick han en utveckling till friare vyer och djupare känsla.

Skrifvet af J.H. Kellgren (1751-1795), den förste att neka sig själf tillträde till akademien men ej den siste, författat från sin graf, genom LPWJ, hans ande lefva vidare. Måhända Swedenborg och Linné stå på tur...och von Fersen får man hoppas. Äfven om de icke må höra av sig är de några af Swea Rikes stoltheter.

~*~

Alldenstund mången medborgare beler akademien, som ej beläst, må sägas; det existerar dock ingen öfverromantisering öfver ordens betydelse af dessa i det svenska språkets skrud.

Äregirighet är värre än ords ärgighet, de gamla fina kan ibland hwara bättre än det nya som stundom kortas ner å det gröfvsta från gamla vackra ord som skänka hwila i den moderna tristess stressen.

I gamla böcker dessa vackra ord medelst fjäderpenna fattad författas däri och språkets ande hwarde återuppstånden.

Som mördaren via zodiakaltecken en gång för länge sedan ämnar nu Akademien återigen utelämna vissa ord de inte fatta innebörden af och den innefattande meningen i.

Det är en ynkansvärd värld där inte ord som är unika användas utan de som äro mest generella, som hissmusikens böcker och tidningar som folket skola rabbla, men då lyssnar inte vi, vi lyss till språkets röst där orden flöda upp ur Hel och Ungdomens Källa båda.

Hwad är ett wireöga kan då bli nästa fråga.

Minns västindiska kompaniet som på sina seglatser öfver wärlden insåg Swea Rikes storhet i sitt unika läge och dessa farkosters beläggning af handelsvägar och länders fredliga belägring vi alla minnas i stroferna "Du tronar på minnen från fornstora dar" i den nu allmänt populära visan 'Du Gamla Du Fria' utöfvad af många.

Vafalls! Som ett ufvskri står dessa ord ut som människan använda i sin dagliga och äfven mer eklektiska lektyr, ingen kan orden från människan ta ifrån, inte ens neanderthalaren och grottmänniskan vill bli åtsagd hvilka ord denne knackar in öfver sin lägereld i sin grotta, de som sagda ändå försöka hafva vi ord för i detta afseende "Tvi! Fån!"

Uppå denna jord törnbevuxen hagla glåpord men då människan stå i sin prakt är när de som i vår Upplysningstid, sträfva uppåt utan att för den delen sparka på andra som säkert sinom i ve och klagan skola blifwa framtidens melodi, eljest är denna upplysningens sträfvan allt hvi människan från generation till generation öfverhufvud lämnat öfver fackla, stearinljus, gasollampa, glödlampa och liten behändig ficklampa drifven af batteri på lågenergi!

Men en smärtlemmad yngling bland de gamla stofila tecken som bilda ord kunna väl bilda egna ord ur minnet om det nu ej längre stå i en, ännu ej ens dammig, bok.

LPWJ 07/12/08

~*~

Ja må här citera den kontemporäre LPWJ
(och för dagen mitt ickemediokra mediala media-medium rare mon frere på alla sätt)
Citat: ...modern svenska är latmanssvenska, och använder ord med högst 7 bokstäver, det finns många långa gamla fina svenska ord om ni läser riktiga gamla svenska författare ist.f. förkortade moderna dåliga kommersiella böcker, idag deckare imorgon nåt annat skräp, det värsta som finns är slit å släng samhället "alldenstund kultursveriges hugsvala voro återbringandet av
den klingande dialektala förmågan hos välskrivna rader som icke enbart blott existera i forntid!"
- LPWJ sommaren 2008

Jag ämnar äfven citera min egen ringa person!

JHK citat: Att fordra dygden af en ung man och förneka honom alla nöjen är detsamma som att begära frukt af ett träd sedan man bortskakat dess blomster.

Att förlita sig på sig själf är att fördubbla sin förmåga.

Det är med svenska snillen som med den svenska solen. Vi har några sommardagar lika vackra som söderns länder; men allt det övriga är höst och vinter.

~*~

Smakprov från listan mellan bokstäverna S-Ö eftersom akademien i modern tid tänker bakvänt så började jag läsa listan från Ö!
Ironin är ju den att den enda bokstav utelämnad från Häxjakten och pöbelns uppbränningar af bokstäver formande vackra ord ungefär som lemmarna af vackra häxor förr, är orden på bokstaven X, så alla dessa fina ord med begynnelsebokstaven X har vi kvar i vårt språkskafferi, bägge två(!?), om nu någon tillhändelsevis någonsin inköpa denna litterära guldklimp kallad Svenska Akademiens Ord Lista, då är de äfven högeligen mer nationalistisk än skrifvaren af dessa rader som nu ej längre doppa fjäderpenna i bläck utan lägga den ifrån sig och intaga kvällsvarden medelst kaffe och underhållning (om sådan finnes i Swea Rike Anno 2008).

Vi ämna länka dessa ståtliga personer inom vårt språkbruk intresserade så äfven andra medborgare intressanter blifva
in futurum:
Ordkedjan BUGG
Hemligheter
Ulvstrumpa
Stella
Pumita
JahHollis
Gubben vid Rämen
Peace in Mind

Då Stockholms Posten äro förefvigt nedlagd så duga dessa förvisso:
IFRED/IPRED: AB II
DN II

Prifvata dylika:
Christian Engström (pp)
Opassande

Om litteraturen denna undersköna ändock efviga plåga:
DN II III IV

Således äfven här dylika prifvata sådana:
En Annan Sida
Halvars Hufvudsaker
Daniel Åberg
Kulturpamfletten
Bokens Sällskapsdamer
Kontrapamflett
Ex Musica
Henrik Alexandersson
Hofvets Narr
Griniga Gamla Gubbar
Bellmans Lyras Noblesser
Pamflettprofessionale
Ännu fler fördolda clandestina Hemligheter
Peter Englund
...den siste där, min vän LPWJ, hvar det han som fick min afböjda men icke sönderslagne stol!?

~*~

Bloggar om dikt, dikter, poesi, poetry, poetryslam, poet, språk, kultur, j.h. kellgren, horace engdahl

Intressant som Bellman och Kellgren med lyriska rader i damers ögon sågs som kurtisant

Be well,
LordParzifal

2 kommentarer:

Ursula sa...

Tack för det eminenta och allra första bidraget till Ordkedjan BUGG, käre LordParzifal! Hittills är du den ende som bidragit, men de flesta har väl fullt upp nu i december...

Flera har dock hejat på idén, så jag hoppas att det kommer fler bidrag. Har ändrat till månadsvis - men inget hindrar att man skickar länkar till fler bidrag per månad, därest man så trängtar att vidmakthålla SAOL's Utmönstrade ord!
Och jag måste ju även själv bidra - men jag ville inte vara först...

Lev väl, LPWJ!

stella sweden sa...

Jag har blivit tagen av wulfar, de har släpat mig bort från all vett o sans, gömt mig i en mossklädd grotta framför en eld som vaktas av den store ledaren i flocken....där sitter jag på en fäll blir bjuden rötter och bär samt tallbarste...och hör hur det prasslar o rasslar bakom mig...men jag får inte vända mig om...

;