Poesi,dikt,naturlyrik,tidlös litteratur,musik,film,TV,filosofi,översättningar

***** Kolla gärna länkarna till e-böcker; vid poeter.se finns det mesta sparat av översättningar o lyrik *****

* * * SLÄKTEKTIVEN * * *
(The Ancestor Detector)
Hjälper gärna till att leta familj/ort/namn då jag har tillgång till arkivdigitals kyrkböcker och andra källor vars skrift jag är van att tyda och finner det snabbt (men för längre undersökningar och/eller översättningar tar jag en symbolisk minimumsumma på 500-1500) kontakta mig gärna på "Släktektivbyrån" via mail lordparzifal@gmail.com
se även poeter.se/LordParzifal för översättningar och naturlyrik mm


The Rainforest Site

Gästrike Katthem

~*~ LordParzifal Est.1998 | 10 Years Online Anniversary ~*~

LordParzifal's Wicked Gestures and Avatars @ Excite.com Est.1998
LordParzifal's Woodland Journal Est.2008torsdag 18 september 2008

Svensk Översättning av Deeper Down med My Dying Bride | Englands Metal RoyaltyDeeper Down

An unfortunate journey
Through a bleak sea of loneliness
I carved through the waves of grief
In a black vastness of self doubt

I have never felt so alone
So pitiful and wretched and low
I'm tried by a terrible wind
The misery and the pains blow

Fill my vast sails of ruin
Steer me toward a bleak end
A horizon of purples and reds
The still waters of my welcome end

The clouds of grey come overhead
A storm will hunt me down
And rip the guts out of my body
That I would surely drown

The unforgiving wind searches
And lashes me like a whip
The self-pity overwhelms me
My heart sinks like a ship

Thrashing out at torment and pain
The maddened sea engulfs me
I let myself be swallowed up
The magnificent weight upon me

Deeper I go, deeper down
Didn't think it could get any blacker
The cold bites, the pressure builds
I think I no longer matter

Can't tell if my eyes are open or closed
The grieving waters swallow
The pain I'm in through my life of sin
The Devil will doubtless follow

Loneliness is agony
For those of you who know
A war of grief and sadness rages
Through mind, body and soul

When lovers die and friendships fade
When kin all lie forgotten
The gates of agony spew forth
Your memories, stinking and rotten

So deep now i feel so numb
I'm ravaged by utter loss
The guilt, the grief, the astounding pain
My body, they all will wash

I hope I ne'er return to life
Oh, Christ just let me go
Let death devour my simple soul
Lest my misery grow

I quietly leave. A lonely sight
Relieved of all my guilt
To join a wall of deepest Hell
The Devil himself has built.

(My Dying Bride, 2006 "A Line of Deathless Kings")
Se Deeper Down videon.

Djupare Ned

En olycksalig färd
Genom ett blekt hav av ensamhet
Jag skar genom vågorna av sorg
I en svart vidsträckthet av självrannsakan

Jag har aldrig känt mig så ensam
Så ömklig och nedtryckt och låg
Jag är prövad av en förskräcklig vind
Misären och smärtans dån

Fyll mina enorma segel av fördärv
Styr mig mot ett blekt slut
En horisont av lila och rött
De stilla vattnen av mitt välkomna slut

De grå molnen kommer där ovan
En storm kommer att jaga mig ned
Och slita inälvorna ur min kropp
Så att jag säkerligen må bli drunknande

Den oförgätna vinden letar
Och slår mot mig liksom en piska
Självömkan överväldigas mig
Mitt hjärta sjunker likt ett skepp med kista

Slående vilt mot tortyr och smärta
Det ilsknande havet omgjordar mig
Jag låter mig uppslukas
Den väldiga tyngden ovan mig

Djupare sjunker jag, djupare ned
Trodde aldrig det kunde bli ännu svartare
Kylan biter, trycket ökar
Jag tror inte jag existerar längre

Kan inte säga om mina ögon är öppna eller slutna
De sörjande vattnen slukande
Smärtan jag har genom mitt liv i synd
Djävulen kommer tveklöst nu, för mig

Ensamhet är ångest
För de av er som vet
Ett krig av sorg och ledsamheter härjar
Genom sinne, kropp och själ

När älskande dör och vänskap bleknar
När släkt helt ligger glömda
Ur ångestens portar kastas då upp
Dina minnen, stinkande och ruttnande

Så djupt nu jag känner mig så bortdomnad
Jag slits av förlusten den yttersta
Skulden, sorgen, den oerhörda smärtan
Min kropp, de kommer alla att rentvätta

Jag hoppas jag aldri' till livet kommer tillbaka
Åh, Jesus låt mig bara försakas
Låt döden förtära min enkla själ
På det att min olycka ej ska ökas

Jag lämnar stilla. En ensam syn
Befriad från all min skuld
Att förenas med en vägg av djupaste Helvetet
Djävulen själv har byggt.
LPWJ 18/09/08

Intressant som en hysterisk tant.

Newz:
AB AB2 AB3
DagenBloggar om metal, My Dying Bride, musik, lyrics, sångtext

Be well,
LordParzifal

0 kommentarer:

;