Poesi,dikt,naturlyrik,tidlös litteratur,musik,film,TV,filosofi,översättningar

***** Kolla gärna länkarna till e-böcker; vid poeter.se finns det mesta sparat av översättningar o lyrik *****

* * * SLÄKTEKTIVEN * * *
(The Ancestor Detector)
Hjälper gärna till att leta familj/ort/namn då jag har tillgång till arkivdigitals kyrkböcker och andra källor vars skrift jag är van att tyda och finner det snabbt (men för längre undersökningar och/eller översättningar tar jag en symbolisk minimumsumma på 500-1500) kontakta mig gärna på "Släktektivbyrån" via mail lordparzifal@gmail.com
se även poeter.se/LordParzifal för översättningar och naturlyrik mm


The Rainforest Site

Gästrike Katthem

~*~ LordParzifal Est.1998 | 10 Years Online Anniversary ~*~

LordParzifal's Wicked Gestures and Avatars @ Excite.com Est.1998
LordParzifal's Woodland Journal Est.2008lördag 7 juni 2008

ADEL, PRÄSTER, BORGARE, BÖNDER (Episk Dikt; Del I)Adel, präster, borgare, bönder
~det femte förståndet
och det sjätte frisinnet~

Episk dikt i tolv delar:

pater noster: prologue - populus - pastorale - patriarche

Pope Roi XVI - Prism Zodiac: Planet Nocturna 13

Passiona: epilogue I - Pax Eternale 8: epilogue II

Parzifal: nekrologue - X: pesah

Efterskrift I - Efterskrift II

Tillägnad T.S. Eliot
Dedikerad till min familj
12-21/12/07


I. Tyst Orden
~Ordo di Silencio~
(tempi Musicae Profundo)

(pater noster)

Jag är synsk, jag kan se vad du tycker innan du läst en endaste rad
"Vad menar han, om detta stämmer så bra varför ställer han inte då högre krav"
Man vill att kraven höjs på alla än sig själv, tidningar publicerar verk som skrivna av deras gesäll
"Men i böcker finns det väl ändå inga fel, av bokförlagen skulle de ej bli distribuerade"
Bokförläggarna då? säger du, där kommers hägrar vinns ingen intellektuell karaktär
Kaka söker kaka, misär misär, lämmeltåget avgår mot Vintergatan 10 och 45 där
"Du pekar mot landets rikesgräns, men ändå kan väl det inte blivit här så hemskt"
Människan simmar bort i ett hav av okultur, jag föredrar ett hav befolkat av djur
"Du kan läsa mina tankar jag har sedan länge som barn tänkt likadant; alla redan då"
Låt oss då få, våra ord mindre än få...

I denna tysta orden
tysta äro orden.

II. Kungsfiskaren

(populus)

Kungsfiskaren vakar över vattnen, högt i luften; mannen läser i sin bok...

I fraserna om den gyllene grenen står Arthur seende på Kvinnan av Sjön
I den gyllene staden Aten står Zeus, Pallas Athena av Afrodite borden från en dröm.

Människor har alltid varit lika över världen, i goda tider och eror de lider.
Trädgården lika vacker tillika, full med blomfärg och klöver, men ibland en sällsam växt tar över.

I unga års fiskafängen efter gammelgäddan med de äldre lomen hördes över öar och vatten.
Nu fiskmåsar höres över land och de tomma sjöar, i vakuumet över minnen de ekande skratten.

I fraserna om den gyllene grenen står Arthur seende på Kvinnan av Sjön
I den gyllene staden Aten står Zeus, Pallas Athena av Afrodite borden från en dröm.

Hägern svävar över dem alla, bygger högt sitt bo, generation efter generation.
I denna Naturens Mystiska Graal, där olika stigar leda till rätt plats;
meningen med livet, är stigen ej målet;
människans alla olika möjliga val.

Kungsfiskaren vakar över vattnen, högt i luften; Parzifal skriver i sin bok...


III. Schack

(pastorale)

Bonden plöjer sin ängsmark
där hästar vandra;
hästen hjälper nu honom med stadig fart.
Budbäraren från slottet bortom komma;
med dåliga meddelanden och goda
han springa överallt.
För att hotet mot tornet, det högra, med skatten,
förvissa sig om;
haver kungen utsänt honom.

Snart återvända ännu en budbärare
till konungen med invit;
drottningen minns de tvenne pärlor från förr.
Pärlorna i hennes vackra huvud är dock desto fler;
kungen i tysthet rår, stänger honom i tornet,
det vänstra, det tomma, in.
För löparen som sprang med bud,
ingen medling mellan parterna fanns;
ety han kom till konungen med intrig.

Bonden plöjer sin ängsmark; där skörden nu fällts;
till våren det är hästens åker igen;
det är Hästens År åter.


IV. Katten vi har är mer än 10 Bast

(patriarche)

Snällerkatt spinner och går vida varv runt benen, väntande, graviterande in mot matskålen eller stolen vid elden.
Annat var det förr (eller kanske alldeles likadant) när vår egen gamla katt stod vid samma dörr.
Busekatt, rackarkatt, om sommaren kommer in med ängsstrån i morrhår och mot sin kind.
I vinterns kalla månsken frysserkatt, trötterkatt, kommer in från kylan.
Någon eller något har en riven katt på sitt samvete, ligger stilla undrande som en kattunge igen.
Annat var det förr (eller nästan alldeles likadant) när vår egen gamla katt låg spinnande i sömnen.

Den nya katten här slår sina lovar runt gården och vaktar
så gjorde även katten Sabina men då för tio år sen.
De nya katter som kommer vet om de andras revir
precis som lejon vid vattenhål ser de Pantern och går sakta, ibland jamande, förbi.

Ute i världen, långt ifrån härden, härjar arméer av Anubis härer.
Konungen av Egypten.
Här leva vi, beskyddade av Bast Batsheeba.
Drottningen av Saba.

V. Mr. R.M.
(Hymn to the New Pope)

(Pope Roi XVI)

Till T.S.Eliot

Depressionens daggmaskar krälar genom stoftet, spindeln väver världen utanför.
Ormen lyser med kraft ur sina ögon i skogen, rådjuret med kunglig visdom avlägsnar sig i hast.
Vråken seglar ovan i vinden, örnen skrämmer den iväg.
Människan vandrar genom vimlet, men intelligensen om ursprunget ligger här.

Gnostikerna kritisera präster och kyrka från start, människan ser inte skillnad på kors och stat.
Saladin kritisera krigsherrar liksom Kaddafi gör nu, ändock samarbeta med krigsherrar de löjliga Sju.

Som lava stiger min vrede över den nutida dumheten,
stiger, får utbrott; sänker sig snart,
men slocknar aldrig helt, slocknar aldrig;
alltid het, i evighet.
Få är intelligensens utbrott i människans mörka natt, de som lyser höres sällan,
då man är vanare med vanmakt.
Men den brinner; aldrig släckt, som lava aldrig släckt,
aldrig släkt med dumhetens dunkel.
Jag är släkt med intelligensens skinande ljus, med lava som lyser i diset, dimman, dunklet i natten,
aldrig med dumheten släkt,
aldrig lavan är släckt.

Björnen vankar genom myren letandes efter vad han ser, ej mer, vad vet jag vad andra djur tycka om ett djur som är så förmer; lomen sjunga vackrast dock ej synlig.
Kungen sitta på sin tron ehuru ej lika stolt som förr, människan vill se mindre makt jag säger mer makt genom Hans Dörr; hovets styre är vackrast, genom historien tydlig.

Upplysningens tid är här, och jag menar ej den vetenskapliga, nirvanas ljussfär vandra genom jord och himmel till oss vanliga.
Till var och en det är att ta upp den eller vandra blind dock normala, att vara ovanlig som Buddha till sinnet rund och trind men synligt smal är symbolikens livsfris och hugsvala.

(Mr. R.M.: Det är klart att jag vill ha anarki hellre än nobelleri
frihet är Vår nobilitet...nej jag är inte rojalist...jag är monarkist.)
----
Be well,
LordParzifal
(Publicerad på KingInk.se/svenskpoet 2008 forum Tis Mar 11, 2008 1:38am)

0 kommentarer:

;