Poesi,dikt,naturlyrik,tidlös litteratur,musik,film,TV,filosofi,översättningar

***** Kolla gärna länkarna till e-böcker; vid poeter.se finns det mesta sparat av översättningar o lyrik *****

* * * SLÄKTEKTIVEN * * *
(The Ancestor Detector)
Hjälper gärna till att leta familj/ort/namn då jag har tillgång till arkivdigitals kyrkböcker och andra källor vars skrift jag är van att tyda och finner det snabbt (men för längre undersökningar och/eller översättningar tar jag en symbolisk minimumsumma på 500-1500) kontakta mig gärna på "Släktektivbyrån" via mail lordparzifal@gmail.com
se även poeter.se/LordParzifal för översättningar och naturlyrik mm


The Rainforest Site

Gästrike Katthem

~*~ LordParzifal Est.1998 | 10 Years Online Anniversary ~*~

LordParzifal's Wicked Gestures and Avatars @ Excite.com Est.1998
LordParzifal's Woodland Journal Est.2008söndag 15 juni 2008

Tao Te Ching (eller: Konsten att skippa småsaker; att koncentrera sig på viktiga ting)LIBER XXI

Ch'ing-ching Ching
:::::King Khang King:::::
(Ku'ng-kung Kung)
/Yingjing jing

Renhetens Klassiker

Gjord till rim av mig

ALEISTER
CROWLEY

To Mega Therion 666

Sigillum Sanctum Fraternitatis A.¨.A.¨.
BABALON 77 77 77 7
Publikation i Klass B
V. Praemonstrator
V.V. Imperator
S.U.A. Cancellarius
----------------------------------------------
Ch'ing-ching Ching

I
Lao-chün Mästaren sade:
Tao är, i avsaknad av Form;
Ändock Himmel och Jord bringade äro att födas,
Och närda av Dess norm.

Tao haver ej någon Vilja att Verka;
Ändock i Sin Himmels Bana
Månen och Solen fröjdas att färdas
Ibland de Stjärnfyllda Sjus skara.

Tao haver ej Namn; Dess Ord
Är Växande, och Substans
Till alla; jag ämnar giva Det Namn:
Tao (Himlens lyckobringande Chans!)

Tao haver tvenne faser, med Te:
I Tysthet och i Skyndande.
I Rörelse, de; av dessa, Bemötas
Sublimt manifesterande.
---------------------------------------------- 
Himlen rörs, ren Tystnad Han;
Jorden vilande, Bördan nedom;
Färja och Lom, som Ord och Sköte,
Deras Mysterium bevarom.

Ren Rörelse skapa Vila
Såsom Tysthet skapa Skyndande.
Om människan var stilla, det skulle Himlen hylla
Med Jorden intill Intigheten.

Jaget älska Tystheten. Jo,
Men Sinnet distrahera det.
Sinnet älska Vila; men Passionens Pina
Skimra inför dess darrande Vishet.

Om människan återhåller begäret
Komma hans sinne att upphöra färden,
Och sinnets blid bringa ren frid
Av Tysthet till Själen.

Befläcka kommer ej sinnen;
Uppröra kommer ej tanken;
Ej heller Giftens (Girighet, Vrede, Slöhet) art
Den treformiga dödligheten.

Människor tjäna ej ro från Tao
För deras begärs sjuklighet;
Ety deras sinne ej bliva vid gott minne
Av tankar att dessa sända till evighet.
---------------------------------------------- 
Om man skulle dräpa och utrota begär,
Ens kropp och själ skulle sig te
Ej längre som sin; blott fantasi
Dansande i en dröm av längtans fe.

Dräp sinne, dräp kropp, dräp
Det yttre: döda materian.
Rymden sedan återstår; förnyas edra plågor!
Upp! Möt den slutliga fienden!

Dräp rymd; Intet sedan dväljs.
Stoppa ej eder heliga hand!
När Intet ger tillbaks igen före attacken,
Pur och ren ståtar eder Tystnad!

Allt äro i vila, i avsaknad av utmärkelse;
Hur skola begär laga tand?
Då de är förbi, säkert haver du då
Sanningen i Tystnadens sand.

Fläckfri denna Sanning och Lagad,
Dock villig att var och en tilldraga
Naturen och Sinnen att influeras av Den---
Som magneten till stålet vara!

O! Denna sanna Beröring av allt
Exakt och elasticerande
Som ännu bebåda deras tid ifrån ovan---
Tystnaden utan Agerande!
---------------------------------------------- 
Han som haver detta skall komma
Undan för undan, som andningen,
Så flöda han nu, till Sanningens Tao,
Vari han försvunno igen.

Människor kalla honom Taos Härskare
Ändock hava Han ej någon att härska över.
Dolt motiv Han av allt som tänkas kan:
Nog som Hans belöning!

Han som innehar förståelsen
Denna Doktrin må utsända
Denna Heliga Tao till människor av vörd
Att dom uppfatta Den själva.
---------------------------------------------- 
II
Lao-chün Mästaren sade:
Adepten med själens skicklighet
Aldrig haver ett mål; luffarens skamliga roll
Är att han har något i sikte.

Den som mest innehaver Te
Dölja sin mäktiga magiks lag;
Den som minst innehaver den utsöndrar Skyndsamhet i sig
Sju gånger i varje timmas slag.

Dessa, som sig fastklänga vid Makt,
Som vakta den, och uppvisa det
Deras Konsts magik---de äro ej del i
Vare sig Tao ej heller ännu av Te.

Människor vinna ej Sanning av Tao
Därför deras sinnen är så lämpade.
Sinnet otränat, med jaget förlänat,
Och tidens takt tappat hava de.
---------------------------------------------- 
Vilse, de yttre bländverken;
De vända sig att söka dem: men då
Alla ting förblända, förvirra, och bända
Dessa miserabla människor.

Invecklade tankar stiga till ytan;
Kropp och själ bliva sjukligt trött och stum.
Vanära och rädsla år efter år växa
Tills deras klimakterium.

Vilda, de slungas runt
Gen' Liv och Död; de skälva,
Försjunkna i skyndsamt hav av Bitterhet,
Och förlora Tao för evighet.

Det sanna, det uppbådande Tao!
Vilka haver uppfattat i tid;
De som haver Tao är Här och Nu
Uppå Tystnadens Stig.
---------------------------------------------- 

-------------
TAO TE CHING

LIBER CLVII

The Equinox
Vol.III No.VIII
"Brahmacharya---Chastity in the secret Parsifal-O.T.O. sense.
See also the Ch'ing-ching Ching."

"Brahmacharya---Dygden i det dolda Parsifal-O.T.O. uttrycket.
Se tillika Ch'ing-ching Ching."
(Aleister Crowley: Tao Te Ching; page 63)
------------
Översättning av L.P.W.J. (LordParzifal) 28/10/2006 22.18 e.v.

Be well,
LordParzifal
(Publicerad på Belial.org forum 02/11/08 4.27am)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Och ändå är det så svårt!
Men det kanske ligger i människans natur och överlevnadsinstinkt - vi måste även kunna se och reflektera över det lilla.

Anonym sa...

Träffsäket...
Reinfeldtsatiren är HELT KLART i en gubbes smak!
Ta hand om världen!

;