Poesi,dikt,naturlyrik,tidlös litteratur,musik,film,TV,filosofi,översättningar

***** Kolla gärna länkarna till e-böcker; vid poeter.se finns det mesta sparat av översättningar o lyrik *****

* * * SLÄKTEKTIVEN * * *
(The Ancestor Detector)
Hjälper gärna till att leta familj/ort/namn då jag har tillgång till arkivdigitals kyrkböcker och andra källor vars skrift jag är van att tyda och finner det snabbt (men för längre undersökningar och/eller översättningar tar jag en symbolisk minimumsumma på 500-1500) kontakta mig gärna på "Släktektivbyrån" via mail lordparzifal@gmail.com
se även poeter.se/LordParzifal för översättningar och naturlyrik mm


The Rainforest Site

Gästrike Katthem

~*~ LordParzifal Est.1998 | 10 Years Online Anniversary ~*~

LordParzifal's Wicked Gestures and Avatars @ Excite.com Est.1998
LordParzifal's Woodland Journal Est.2008lördag 9 augusti 2008

HALFMOON ON A SUNNY DAY(Svensk version längre ned;
och bägge arkiverade i Pantheon)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~Halfmoon on a Sunny Day~~~~~~~~~~
*This was written on a sunny day out kajaking at the summer beaches
(yes we do have those in Sweden too) when the moon was early and the
sun still up. Memorized and written down after the arrival back home.
~~
I) Halfmoon...
...on a sunny day
The way I take, is any way
~~
Black Angel Choirs
Over the Far Distant Shore
Ancient Rhymes to Discover
...Over Yonder
~~
II) Drippings in a tunnel without light (a cave)
the might, the fright
like the biddings in the temple of love
~~
Through the reeds - in the water shore
the most precious stone
The Philosopher's Stone
~~
CH) (Halfmoon on a sunny day...)
~~
III) Distant ancient seamarks
shooting up from below
Ancient rhymes to discover
coppulating dragonflies (the reed is their forest)
(on the other side...)
~~
The swamp
the creek criss-crosses, swivels into (it)
Birches never seen
Rotting skulls (ponds) (floating in the water glade)
(Beckoning the Question)
~~
The sun sets in the Horizon (from where I came)
A black feather leads the way on the beach shore
white feathers on the water
(from the other side...)
~~~~~~~~~~~~~~~16Jul97~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~LordParzifal~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~Halvmåne en Solig Dag~~~~~~~~~~
*Det här skrevs en solig dag ute med kajaken vid sommarstränderna
(ja vi har dom i Sverige också) när månen syntes tidigt och
solen fortfarande var uppe. Memorerad och nedskriven efter hemkomsten.
~~
I) Halvmåne...
...en solig dag
Vägen jag tar, är vilken väg som helst
~~
Svarta Änglars Kör
Över den Avlägsnaste Strand
Uråldriga Rim att Upptäcka
...Där Bortom
~~
II) Droppanden i en tunnel utan ljus (en grotta)
makten, vanmakten
likt lovorden i kärlekens tempel
~~
Genom vassen - invid vattenbrynet
den mest ovärderliga sten
Filosofens Sten
~~
CH) (Halvmåne en solig dag...)
~~
III) Avlägsna urtida sjömärken
skjuter upp från botten
Uråldriga rim att upptäcka
koppulerande trollsländor (vassen är deras skog)
(på andra sidan...)
~~
Träskmarken
bäcken kryssar, slingrande sig in i (den)
Björkar aldrig synliga
Ruttnande skallar (dammar) (flytande i vattendragen)
(Bävande Frågan)
~~
Solen sänker sig i Horisonten (där jag kom ifrån)
En svart fjäder visar vägen uppå strandkanten
vita fjädrar uppå vattnet
(från den andra sidan...)

LPWJ svensk intressant version 08-09/08/08Be well,
LordParzifal

0 kommentarer:

;