Poesi,dikt,naturlyrik,tidlös litteratur,musik,film,TV,filosofi,översättningar

***** Kolla gärna länkarna till e-böcker; vid poeter.se finns det mesta sparat av översättningar o lyrik *****

* * * SLÄKTEKTIVEN * * *
(The Ancestor Detector)
Hjälper gärna till att leta familj/ort/namn då jag har tillgång till arkivdigitals kyrkböcker och andra källor vars skrift jag är van att tyda och finner det snabbt (men för längre undersökningar och/eller översättningar tar jag en symbolisk minimumsumma på 500-1500) kontakta mig gärna på "Släktektivbyrån" via mail lordparzifal@gmail.com
se även poeter.se/LordParzifal för översättningar och naturlyrik mm


The Rainforest Site

Gästrike Katthem

~*~ LordParzifal Est.1998 | 10 Years Online Anniversary ~*~

LordParzifal's Wicked Gestures and Avatars @ Excite.com Est.1998
LordParzifal's Woodland Journal Est.2008fredag 21 november 2008

Välviljan (Benevolence)Är motsatsen till illviljan, altruistisk svensk version följer efter originalet:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~Benevolence~~~~~~~~~~
~~
Harmony
in total
anti
egotistical
bliss
of nature
spring's
butterfly kisses
~~
God
you bore me
so much
seasons
standing still
watching
loud noises
speaking
silence clearer
satyric dance
of life
savoir faire
~~
been here
before
benevolence
to you
mea culpa
from violence skit
savoir vivre
reaching for life
wall of wet waves
from under
Mother Nature's skirt
from new birth
stranded we are
on this new shore
~~
in full
harmony
born
new self
nature's watching
you
as your waves
hit the woods
lack of balance
springs wet kisses
between us
angel
come up
from the sea
walk
into the land
with long legs
between the trees
tree between legs
spread out
tasting
the sap of life
nectar and juice
of intimacy
touch nature with your hand
beside it stands...
watch it's crown and glans
nature has it's (inter)course
~~
Benevolence
never been here
before
silence clearer
speaking
standing still
watching
so much to bear me
into your flower
in the seasons creations
nature's pumping power
spring
our mouths open
together watering
tongues searching
seeking, probing, meeting
entwining til
the blissful second
you realize
...I am you...
~~~~~~~~~~~~~~~31Mar-1Apr99~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~LordParzifalVälviljan

Harmoni
i fullständig
anti
egoistisk
fröjd
av naturen
utbringa
fjärilskyssar
~~
Gud
du tråkar mig
så mycket
årstiderna
stå stilla
beskådande
starka ljud
talande
tystnad tydligare
satyrisk dans
av livet
savoir faire
~~
har varit här
förut
välviljan
till dig
mea culpa
från våldet hoppa
savoir vivre
sträcker sig mot liv
vägg av våta vågor
från under
Moder Naturs kjol
från nyfödelsen
strandade äro vi
uppå denna nya kust
~~
i full
harmoni
född
nytt jag
naturen bevakande
dig
som dina vågor
träffar skogen
brist på balans
utbringa våta kyssar
mellan oss
ängel
uppkommen
ur havet
vandra
in mot landet
med långa ben
mellan trädets stammar
trädstam mellan ben
sprider sig ut
smakar
livets sav
nektar och saft
av intimitet
berör naturen med din hand
bredvid den står...
se dess krona och topp
naturens (sam)lag
~~
Välviljan
aldrig varit här
förut
tystnaden skarpare
talande
stillastående
beskådande
så mycket att bära mig
in i din blomma
av årstidernas skapelser
naturens pumpande kraft
uppbringa
våra öppna munnar
tillsammans vattnas de
tungor sökande
letar, gräver, möter
omslingras tills
den förtrollade sekund
du inser
...jag är du...

LPWJ svensk version 20/11/08

~*~

Fler dikter översatta till svenska samt original på engelska:
Häxan (The Witch)
Den Orientaliska Eldstaden (Oriental Fireplace)
Halvmåne en Solig Dag (Halfmoon on a Sunny Day)

Bloggar om dikt, dikter, poetry, poesi, naturlyrik, kultur, lyrik, årstider, miljö, naturen

Intressant som en årstidsväxling från varmt till kallt

Be well,
LordParzifal

0 kommentarer:

;